Voluntari enduranch

Recrutăm  VOLUNTARI   enduranch

CONDIȚII
-          cel puțin 16 ani, genul nu contează - M/F/Neutru cu spirit liber
-          fără fițe
-          condiție fizică bună (sau spre bună, cu voința de-a fi bună)
-          un program flexibil
-          toleranță în tratarea tuturor persoanelor cu care vine în contact şi disponibilitatea de a-şi oferi serviciile cu respect pentru fiinţa umană, pentru mediul înconjurător şi fără a discrimina în funcţie de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii

BENEFICII
-          condiție fizică bună (sau spre „tot numa’ fibră”)
-          un program adaptat propriului program flexibil
-          acces la enduranch când nu este rezervat pentru evenimente private
-          timp petrecut în natură și nu între betoane
-          experiență în activități diverse: organizare de evenimente, meșteșugărit, comunicare, exersarea spiritului civic, exersarea spiritului creative
-          scrisoare de recomandare

Ca să scurtăm vorba trimiteți un scurt CV pe enduranch@gmail.com. Termenul limită este 31 octombrie ora 16.00. (comunicare decizie - personal, nu public - pentru fiecare aplicant în parte, în zilele de 1 & 2 noiembrie)


Comments