Energy Day 2020


Ziua Energiei în stilul #enduranch

PAGINA  EVENIMENTULUI

CÂND? Pe 24 iunie, de Sânziene.
CE se întâmplă?
Organizăm un eveniment de networking, în principal. Cu distanțare socială în aer liber, în spațiul nostru generos! Eveniment la care chemăm pe toți cei interesați de domeniul energiei, să fie prezenți în zona noastră #EXPO cu produsele, serviciile, ideile inovatoare, proiectele ce țin de energia regenerabilă, de utilizarea eficientă a energiei, de probleme și soluții cu privire la energia durabilă, de bune practici pentru a construi lumea noastră bazându-ne pe energie curată, sigură și eficientă. La sfârșit, un FOC DE TABĂRĂ ne va reaminti că energia umană este cea mai importantă!CINE poate expune produse și servicii specifice?
Afaceri private în domeniul energiei
Asociații/ Fundații/ Alte organizații non-profit ce activează în domeniul energiei
Autorități publice/ Autorități de reglementare în domeniul energiei
Factori de decizie
VOI reprezentați viitorul, ar trebui să vă întâlniți unii cu alții și să aduceți mai repede acest viitor al energiei durabile către toate comunitățile. Prin networking, încheierea de parteneriate, promovarea activității voastre și prezentarea rezultatelor cu care vă mândriți.
Parcul Enduro Ranch este locul ideal de a vă întâlni și de a vă prezenta activitatea către “verigile” din lanțul de producție sau de distribuție și către beneficiarii finali – publicul, noi toți.
Noi punem la dispoziție spațiul, utilitățile și logistica. Dar mai ales, singurul parc natural și de aventură off-road din Nord-Estul României vă oferă oportunitatea și motivația să țineți pasul cu viitorul.

PENTRU CINE organizăm evenimentul?
Consumatori persoane fizice / gospodării private
Afaceri private
Autorități publice/ Autorități de reglementare în domeniul energiei
Asociații/ Fundații/ Alte organizații non-profit
Mass-Media

PROGRAM MIERCURI 24 IUNIE între 16 și 22
* Tarif de participare 25 de lei / persoană, copiii au intrare liberă.
** Pentru expozanți intrarea este liberă, pentru afișarea de reclame sau împărțirea de materiale publicitare se percepe o taxă minimă. Rezervați-vă locul și amenajați-l în timp util.
*** FOCUL DE TABĂRĂ îl aprindem în jurul orei 21.


EN
Energy Day the #enduranchway

THE  EVENT  PAGE

WHEN? On 24th of June. (In Romania this date represents a pagan tradition that coincides with the Orthodox holiday of the birth of St. John the Baptist; also, June 24th marks the middle of summer and celebrates nature and fecundity; under the popular belief, Sanzienele are very beautiful girls who live in the forests or fields unexplored by people and they float in the air or walk on the ground, dancing and singing)

WHAT?
Networking event, mainly. With social distancing in open air, in our generous space!
Calling all the stakeholders within #energy field to be present in our #EXPO area, with their products, services, innovating ideas, projects. On renewable and efficient energy use, on sustainable energy issues and ideas, on best practices on how to build our world on clean, secure, efficient energy. In the end, a CAMPFIRE will remind us that human energy is the most important!

WHO may expose energy-specific products and services?
Private businesses
Associations/NGOs
Public authorities/energy agencies
Policymakers and so on
YOU represent the future, you should meet each other and bring this sustainable energy future faster, to all communities. Networking, setting up partnerships, praising with your work.
Enduro Ranch Park is the ideal outdoor space to meet and showcase your activity to your production or distribution chain links and to your final beneficiaries - the public, us all.
We are providing the space, utilities and logistics. But mostly, the only nature & off-road adventure park in North-Eastern Romania is offering the opportunity and motivation for you to keep up with the future.

FOR WHOM do we organize this event?
Private consumers/households
Private businesses
Public authorities/energy agencies
Associations/NGOs
The media and so on

PROGRAMME WEDNESDAY 24th of JUNE between 16 - 22
* Entry price 25 lei / person (approx. 5 eur), children have free entrance.
** For those who are exposing energy products / services the entry is free, for advertising or sampling there is a minimum fee. Book your place and arrange it in due time.
*** We light THE CAMPFIRE around 21.