Despre / About

RO
Enduro Ranch este primul și singurul parc natural și de aventură off-road din Nord-Estul României, adică din estul sălbatic. Adresa exactă este Strada Ana Ipătescu nr.8, Sat Pietrărie, Comuna Bârnova, Județul Iași, România. Lat: 47.09174444, Lng: 27.63077514. Ne găsiți și pe Google Maps / Waze / alte aplicatii.
Parcul este deschis indiferent de anotimp, accesul se realizează pe bază de rezervare iar persoanele juridice și grupurile organizate au prioritate. De aceea, verificați disponibilitatea  +40723021251

Experiențele oferite de noi sunt:
* teste auto /moto /ATV /biciclete/ camioane/ orice vehicule motorizate sau nemotorizate, pentru a pune la încercare modele noi, piloți noi, abilități noi. Traseele noastre sunt pre-configurate, ele fiind personalizate în funcție de solicitări pentru că posibilitățile de amenajare sunt versatile - mai ales pentru 4X4, enduro, hard-enduro, mountainbike sau chiar alergări pe teren accidentat.
Versatil este și singurul circuit de motocross din Moldova construit la Enduro Ranch. Acesta are o suprafață „hard-pack”, o lungime de 1.300 de metri, viraje și sărituri diverse – step-down, step-up, duble și valuri. Timpul de test pentru parcurgerea completă a traseului este de 1’38’’ iar startul îl pot lua câte 25 de sportivi pe fiecare linie.
* team-building-uri organizate departe de lumea dezlănțuită și totuși aproape de oraș (15 km de centrul Iașului). Cu foc de tabără sau paintball sau minifotbal sau... cereți și integrăm experiențe!
* loc pentru grătar - accesul la locuri special amenajate, în mijlocul naturii.
* evenimente în aer liber - amfiteatru natural ideal pentru spectacole, festivaluri, proiecții de film drive-in, petreceri, focuri de tabără, orice alte manifestări originale.
* competiții sportive foarte diverse: auto, moto, biciclism, alergare, cosit și multe altele.
* loc de explorare, antrenament sau meditare pentru cercetași, trupe de gherilă, grupuri de yoga și alte ființe sociale sau antisociale. Avem prieteni sălbatici în parc, unii rezidenți alții doar în trecere (veverițe, bursuci, căprioare, mistreți) dar avem și animale mai puțin sălbatice - ponei, iepurași, capre...
* loc de campare - accesul la locuri de campare special amenajate pentru corturi sau rulote și la căsuțe din lemn. "Stelele" pentru cazarea noastră sunt cele de deasupra voastră. În poiana fermecată aveți de toate, curent electric, apă (dar să nu le folosiți împreună, da?) vatră pentru foc de tabără, duș solar, grătare, mese din mosoare uriașe, spațiu doar pentru voi, nebunie verde șuvoi!
EN
Enduro Ranch is the first and the only nature & off-road adventure park in North-Eastern Romania, in the Wild Wild East in other words. The exact address is 8 Ana Ipătescu Street, Pietrărie Village, Bârnova Commune, Iași County, România. Lat: 47.09174444, Lng: 27.63077514. We are also on Google Maps / Waze / other apps. 
The park is open no matter the season, the access is based on reservation and corporate bookings/ organized groups have priority. That's why verify our availability. +40723021251

The experiences we offer, are:
* testing auto /moto /ATV /bicycles/ trucks/ any vehicle motorized or not, to try new models, new pilots, new skills. Our tracks are preconfigured, being custom arranged depending on the requests because the landscaping possibilities are versatile - especially for 4X4, enduro, hard-enduro, mountainbike or even running off road.
Versatile is also the only motocross circuit from Moldova built at Enduro Ranch. It has a „hard-pack” surface, 1.300 meters length, diverse turns and jumps – step-down, step-up, doubles and waves. The testing time for a complete tour is 1’38’’ and 25 sportspersons can take the start on each line.
* team-buildings organized away from the unleashed world but still close to the city (15 km from Iași city center). With campfire or paintball or mini-football or... ask and we integrate the experiences!
* barbecue /grill place - access to specially arranged spots for you to cook your grill, in the middle of nature.
* outdoor events - ideal natural amphitheatre for shows, festivals, drive-in movie projections, parties, campfire events, any other original manifestation.
* sports competitions in a wide range: cars, motorcycles, bicycles, running, mowing and more
* exploration, training or meditation place for scouts, guerrilla squads, yoga groups and other social or antisocial beings. We have wild friends in the park, some are residents others are just passing through (squirrels, badgers, deers, wild boars) but we also have some less wild animals - ponies, bunnies, goats...
* camping place - access to specially arranged spots for camping with your tent or caravan or in wooden cottages. Our accommodation "stars" are those above you. In our charmed glade you have all you need - electric power, water (just don't use it together), campfire hearth, solar shower, grills, tables made from huge wooden spools, space all for you and lots of green!